Velkommen til Yoga Days

Yoga Days 2015 –  Vi er flyttet til www.yogadays.dk

Yoga Days 2015 i Folkeoplysningens Hus

Yoga Days d. 30.&31.maj 2015 i Folkeoplysningens Hus, Vester Alle 8, 8000 Aarhus C